Exemple de documente cu regim special

Monitorul Oficial. Se intocmeste la sfarsitul anului, fara stersaturi si fara spatii libere, se numeroteaza si se snuruieste. Factura fiscală (COD 14-4-10/A) se întocmește numai de către plătitorii de T. factura (COD 14-4-10/aA) se întocmește de către unitățile patrimoniale neplătitoare de T. documente Contabile sunt acele documente Care au ca SCOP realizarea inregistrarii cronologice si sistematice a operatiunilor patrimoniale. Caracterele specifice se visés la precizarea unor informatii Care se regasesc numai in acel document, de exemplu in factura se fac referiri la numele delegatului Care a preluat Marfa. La inchiderea exercitiului Financiar, documentele pastrate in cadrul compartimentelor se Predau la arhiva unitatii, PE domenii si in ordine cronologica. Pentru asigurarea circulatiei Justification Si unitare a documentelor justificatif Care sau la baza inregistrarilor in contabilitate, precum si pentru tinerea la ZI a contabilitatii, dispozitiile LEGALE prevad intocmirea de catre conducatorul compartimentului Financiar Contabil a graficelor de circulatie a documentelor Care se Aproba de conducatorul unitatii. De exemplu, registrele si documentele Contabile se pastreaza 10 Ani de la Data inchiderii exercitiului, statul de Salarii si bilantul se pastreaza 50 Ani. Registru Inventar este un document Contabil obligatoriu in care se Inregistreaza toate elementele patrimoniale de Activ si PASIV, grupate in functie de Natura Lor conforme posturilor DIN bilant, inventariate potrivit normelor legale. Acest funkcionarjih se parafeaza la organul fiscal teritoriale la inceperea activitatii, la incetarea activitatii unitatii sau in cazul epuizarii filelor DIN funkcionarjih, pentru deschiderea unuia Nou. Registrul Jurnal se poate prezenta sub forma unui funkcionarjih Jurnal General, iar pentru detaliere Registre Jurnal auxiliare. Cartea Mare este un document Contabil obligatoriu in care se inscripu Lunar, direct sau prin regrupare PE conturi corespondente inregistrarile jetées in Registrul Jurnal, stabilindu-se situatia fiecarui CONT, respectiv soldul initial, rulajele debitoare si creditoare, si soldurile finale.

Balanta de verificare este un document Care serveste la intocmirea bilantului Contabil. Contabilizarea taiate prima etapa de realizare a fluxului curent de informatii Contabile si presupune culegerea datelor primare privind operatiile Economico-financiare, care au loc in cursul unei perioade de Gestiune si consemnarea Lor in documente (acte scrise) in étalon banesc, in ordine cronologica, in momentul si la locul efectuarii Lor.